Informatie over het meten van PAR (groeilicht)

PAR metingen: een informatiepagina over het meten van PAR (Photosynthetically Active Radiation = Actieve Fotosynthese Straling).

PAR meten (groeilicht)

PAR licht, ook wel bekend als groeilicht, wordt gemeten in de Agricultuur. Hiermee wordt het groeipotentieel van een plant afgemeten. CO2 en voedingswater zijn natuurlijk belangrijk, daarnaast is PAR licht een belangrijk bestanddeel voor fotosynthese. Een PAR meting meet het lichtspectrum tussen 400 nanometer en 700 nanometer. Eigenlijk meet een PAR sensor de verhouding tussen het aantal fotonen dat een oppervlak raakt in 1 seconde en het oppervlak in m2. De grootheid van meting is: µmol/(m2 s-1).

Het volgende gedeelte is overgenomen uit een rapport van Agrotechnology and Food Innovations B.V.

Door te klikken op deze link kunt u dit rapport downloaden:

Natuurlijk licht is een van de belangrijkste factoren met betrekking tot de groei en ontwikkeling van planten. Door het proces van fotosynthese maakt de plant bouwstoffen aan voor de groei vanuit de onderdelen licht, water en CO2. In dit rapport wordt enerzijds de lichtbehoefte van gewassen besproken en anderzijds de technische mogelijkheden van omhullingsmaterialen en schermen om het licht in de kas te beïnvloeden. Het rapport beperkt zich tot het natuurlijke licht en laat dus het kunstlicht hier buiten beschouwing.

Na een inleiding in hoofdstuk 1 volgt in hoofdstuk 2 de beschrijving wat licht en globale straling is, wat de hoeveelheid straling is in verschillende seizoenen, uit welke lichtkleuren de globale straling is samengesteld en hoe de daglengte in Nederland varieert. In hoofdstuk 3 is beschreven wat de lichtbehoefte van planten voor de fotosynthese en de morfogenese is. Tevens is de lichtbehoefte van gewassen tijdens de opkweek van het uitgangsmateriaal en tijdens de productiefase onderzocht. Per gewasgroep (vruchtgroenten, bladgroenten, snijbloemen, potplanten) wordt aangegeven welke lichtintensiteit en welk spectrum nodig is, om een optimale gewasproductie te realiseren. In hoofdstuk 4 wordt geïnventariseerd, welke kasomhullings- en schermmaterialen er zijn, welke optische eigenschappen relevant zijn om natuurlijk licht in de kas door te laten dringen en welke technische mogelijkheden er zijn om deze materiaaleigenschappen aan te passen. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een bepaalde lichtbehoefte voor een gewasgroep gerealiseerd of geoptimaliseerd zou kunnen worden en wat daarvan de gevolgen voor het gewas zijn. Aangezien natuurlijk licht tevens invloed heeft op de warmtebalans in een kas wordt ook het effect van de verschillende lichtbestanddelen op de energiehuishouding van de kas besproken.

Verder treft u hierbij een aantal links aan naar interessante artikelen:

Meetapparatuur voor licht vindt u hier:

  • PAR licht metingen voor het bepalen van de hoeveelheid groeilicht
  • Een effectiviteitsmeting voor in de kas bestaande uit 2 keer een pyranometer en 2 keer een pyrgeometer. Deze meting meet straling en IR direct en gereflecteerd.

Wanneer u interessante links wilt toevoegen aan deze pagina dan kunt u hiervoor een mail sturen aan .
Uw bijdragen zijn welkom.